4'ia// BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;ijd door )or de ge- om den ;e van de hypotheek ia 5 f° °P d« i»e meerderheid van het College besluit den ^aad voor te stellen het rentepercentage te verlagen tot 4*4. .Vethouder basille kan zich hiermede niet vereenigen, aangezien het risico ten aanzien van de slachtplaats voor de gemeente reeds groot is. Bij aanneming van dit voorstel door den haad zal de aangelegenheid inzake verantwoordelijkheid voor afge geven vleesch in blik^als afgedaan worden beschouwd. (Lirw iLl V. Qj^JriJLc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 208