NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8 Januari1938 Tegenwoordig de Heeren Ml.» W A* J YASSQX burgemees ter i D*A.da Bruijn,wethouder* Secretaris P*CGrOOt Afwezig H. J .Gasillewethouder Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers1 8t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. III M l Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 20