NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN Dl VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren ~r.. «V /isserburgemeester D.A.de Bruijn enH. JWasille,w.eüao.ud.era. Afd. IV: Afd. III: Secretaris P.»Q*.(ix.Q.a.t Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 210