De heer huider zegt dat, wanneer het tarief ad f.17.60 teruggebracht zou worden tot op f10het waterverbruik toch hetzelfde zou blijven, en dan heeft men een verlies van f.7. Wethouder de Hruijn wijst erop dat juist door een verlaging der tarieven een meerder verbruik zal zijn te verwachten. Zulks is ook bij het üasbedrijf geble ken. Wethouder Oasille dringt er bij den heer Duider op aan, dat het tarief van f.17.60 wordt teruggebracht tot op f.ló.--, en waarvoor de contractant dan recht heeft op een hoeveelheid water van 4-0 k3» Voor ge bruik daarboven dient dan f .0.35 per M3 in rekening te worden gebracht. Alhoewel men dan nog niet het zelfde tarief als in andere gemeenten heeft, heeft men toch een betere regeling, waardoor het verbruik zal toenemen. ha eenige discussie, doet de heer ulder de toezeg ging dat hij de wenschen van het College in overwe ging zal nemen, en dat hij op een en ander binnen afzienbaren tijd zal terugkomen. Hierna wordt de bespreking beëindigd. Typ ïl)j? coll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 213