s NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAAnrV VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN29... Maart193.Ö. Tegenwoordig de Heeren ..M.ï W.» A«d. YisseiBuj.ge.in.Q.e.S.'t..6!.I j.A.de Bruyn, en H.jGas.ill.e.fle.tMud.e r.s., Secretaris P..*.Q ÏO O t wïnd. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De^Secretaris, Bevat volgnummers21.3.t/m 33J. Uitgevoerd Afd. I 4Afd. II Afd. III j.1.Afd. IV Typ;ï.v.d.W. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 214