NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1 ..April193.8 ke.tiiQ.uxi.e.rs.* Bevat volgnummers 3..Q4.t/m 3.9.9. Uitgevoerd Afd. 1 4.Afd. II Afd. III Afd. IV ....40- TypTvW Tegenwoordig de Heeren Mx..'M.».A.f..dA..X^.S.B.X..rB.U.Ïg.ec.e.e st ex Secretaris J*. .G..».A.«Ba.t..8.n.b.UX£>. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 220