Afzender of voorstelle Datum num mer Korte inhoud 338 399 Wethouder Gasille Wethouder de Bruijn stelt voor aan de NederlSpoorwegen te verzoeken de momenteel als opslag plaats van vrachtgoederen gebezigde en op het emplacement van het statio Soestdijk staande wagon meer achter waarts te plaatsen, zulks in verband met de omstandigheid, dat de omgeving van het station door de gemeente vei- fraaid zal worden en bedoelde wagon alsdan een ontsiering zal zijn. deelt port van onder overlegging van een rap- den directeur van Gemeente werken, mede, dat C.J.van Oosten, wien een aanschrijving werd gezonden tot het treffen van maatregelen in zake het op invallen staan van een schuur, geen eigenaar meer is van de ze schuur, doch dat het betreffende perceel sedert 29 I>ec.'37 in eigen dom is overgegaan aan w.Blamman, te Terschelling.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 225