BESLISSING i Afdeeling en No. Aanmerkingen Spoorwegen als opslag- gebezigde het station! er achter in verband de omgeving emeente vei- elde wagon zijn. van een rap- n Gemeente- Oosten d gezonden egelen in- n van een r is van de- etreffende in eigen- lamman, te Aldus wordt besloten. in verband hiermede wordt besloten den heer flam- man aan te schrijven om binnen 8 dagen na de uitrei king der aanschrijving de beide topgevels met het ge heele dak van de schuur te uoen sloopen ter hoogte van den zolder balklaag. ïegen het eventueel aanbren I gen van een plat dak ter hoogte van de zoluerbalk- laag bestaat geen bezwaar. - li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 226