NOTULEN BURGEMEESTER EM WETHOUDERS VAM DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5A p r i 11938. Tegenwoordig de Heeren ivil..»«A«d '/issex burgecieest er D.» A.»de idruijn en. H».J Gasi 11e wethouders Secretaris J GA.Bat enburg. Afwezig 416 Afd. /jAfd. II Afd. III Afd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat voignummers 4 t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 228