v afstand sectie A straat ggen, in- reinaf- DirvGem j rapport eling be- rkloozen eren, dat bezoeken tgesteld. en met be an arbei- gemeen- lijksche 2 per in- 1 Jann en groot e werken ser Jhr be Lage le kosten :>r de ont- igdige gedragen. ilieuwe- ïg te ver- irtikel 25 :ulks op it 5e lid ieve van ir op een iweweg Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt het voorstel van Mevr.van Essen te aan- J/jl, vaarden op de voorwaarden genoemd in het advies van n den Dir.v.Gem.werken dd.^1 Maart u^a Besloten wordt aan den raad voor te stellen een cre- diet te verleenen van jJ44 x 2.= 6Ö8. '3/0- Het college verklaart zich bereid de reiskosten te H-iJ-i vergoeden, indien van een openbaar middel van vervoer gebruik wordt gemaakt. Voor invoering van een presen- tiegeld acht het geen termen aanwezig. Besloten wordt mede te deelen, dat het college zooveel i! mogelijk in den geest van de commissie werkzaam hoopt y/(rQ te zijn. Tot uitbetaling wordt besloten. Besloten wordt een voorschot, groot 1500.= te ver strekken Besloten wordt tot betaling van dit bedrag over te gaan. Besloten wordt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken, de ontheffing te verleenen. -A-Z, fd lcJuK-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 230