4** Volg num mer 408 409 410 411 412 413 414 415 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud DirGem.werken Borgstellingsfonds Geldersche Vallei; Ged.Staten van Utrecht Gebrs.Swager Soest G.H.Assink,Soest Ged.Staten van Utrecht Me j.5.C.Pontier Soesterb.str.43 Soest N.V.Drukkerij Smit, Soest biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen. zendt een verslag over de werkzaamhe den van dit fonds tot einde 1937. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 21 Maart 1938, 4e afd.nrs21/596; 21/598 en 21/600, tot wijziging van de gemeente-begrooting voor 1938» •'vestigt de aandacht op het perceel /Beukenlaan 1 voor de vestiging van een tijdelijk garnizoen* deelt mede gedurende de maand Maart 1938 geen inkomsten te hebben genoten. i deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 21 Maart 19584e afd.no.21/607, tot wijziging van de gemeentebegrooting 1958. verzoekt toestemming voor een openbare inzameling ten behoeve van het doof- stommeninstituut Effatha. De Insp.van pol.adviseert afwijzend. verzoekt advertenties, evenals voorhee; wederom regelmatig in zijn bladen te doen opnemen. :fl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 231