BESLISSING Afdeeling en No. genomen m ibben gevol zeggen doen hem :en in te dijken. Het jleken, dat van zijn ;eld is. roor aan A.F, i schrijven It medege- 1 uitgebreiiij tomen vast t schikt is ob aeden bij de arrichten, e met herhaal van het hoof) cende dienst hem voor de chuwtnauw- oen aan de werklieden- Conform het voorstel van den Voorzitter wordt beslo pen A.li.Vos een schriftelijke waarschuwing te doen toekomen. Het college stelt zich op het standpunt dat deze waarschuwing niet egel. is te beschouwen als een strafmaat WaV. Aanmerkingen 9 B

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 234