NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN§.....4E.?A.1 193 Tegenwoordig de Heeren A.».J».V^i.S.S.©.ï..>P..UXgSUISÖ.S.t.e. X Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 236