V JU. h' rajiï! BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen bespreking van de la- 1. Deze be- een afzon- als bijlage of een re n, waarbij erkloozen wordt be tellen ma- srale Slach i voor deze ruim- ruimte van eesohwar en woning der toonstel- 1 a ste esterdal de betrekkit; srs in het ]ds en het g Politie an- >n( een klei i, bestaande .Pugers en J deze commis tot haar te het autovei opbrengst dei er de uit- nnet der wa~ door de ge- 15$> der aak ;rd Besloten wordt mede te deelen, dat een dergelijke re geling voor deze gemeente onmogelijk is. Besloten wordt aan den Raad voor te stellen deze ruimte te huren tegen een huurprijs van .10,= per jaar. [Besloten wordt mede te deelen, dat de Burgemeester, L [Wethouder de Bruijn en de Secretaris gaarne de opening [van de tentoonstelling en de daarop volgende lunch zullen bijwonen. Besloten wordt bericht van ontvangst van het sch te zenden en dit voor kennisgeving aan te nemen. r^ven tiet College kan zich met het overzicht vereenigen; iet te weinig gereserveerd bedrag zal te gelegener *cijd den raad worden aangevraagd. w ,i,n t tot s°brijven van den Minister wordt voor kennisgeving V I besluit ta aansiennrronc i 1 "HH- b^doe -gnomen. m het Pin. m het het boeking-'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 238