NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 427 DER GEMEENTE SOEST VAN VAN DE VERGADERING VAN Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 242