V- mi BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen inzake it brand- uur wordt g geacht. an één of emel- e houden waarvoor ch hebben lanleiding l van h. sns m te ma- izwaar te .1938, ;ing van >93 8 1938, uit van tot wij- g voor grooting g van eei samen - t den eschiedei kosten uilen streden n and el- nee nte- Het college gaat met het bedrag van f.0.50 vergoeding p.r uur acooord. besloten wordt van gemeentewege een groote zilveren medaille hiervoor beschikbaar te stellen. V~ ajjfi- V M besloten wordt deze aangelegenheid in handen van den Secretaris te stellen met opdracht het bestuur inde ge- f legenheid te stellen aan hem hunne mededeelingen te doen. het schrijven van ued.Staten wordt voor kennisgeving ,/h. aangenomen. y/ 0. Ket college heeft tegen den aanleg geen bezwaren. i>e kosten moeten zooveel mogelijk worden beperkt. besloten wordt aan het verlangen van ded.Staten te vol doen en hiervan mededeeling te doen aan den haad. Si

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 248