NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren .¥r W AJVig burgemeester.. A...cLe...Brui j.n....en...E«.»r.«.üa.sille.»M.e.thjo.ud.era.. Secretaris J. »Bsi.tS.llburg.« VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19A 193 3 nummers Uitgevoerd Afd. I: 4 Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 252