7* /j?U. f i Afdeeiirig BESLISSING Aanmerkingen en No 11 j den 1938 ;eslo- ,sch van een ens tga- een te 11e g aan het f or- ing ölen dag inwi 1- rken ar- 37 en 2e drag aan. rp- ensi- j ,A .Bla?4> at, intje L. Be overgelegde lijsten worden vastgesteld tot een be- /f a drag van resp. f»3792.5° en f.87.50» Be overgelegde declaraties worden tot een totaalbedrag van f.36.76 goedgekeurd, lot terugbetaling Kan mitsdien worden overgegaan. het overgelegde formulier wordt vastgesteld. Hiervan zal op het formulier mededeeling worden gedaan. Het door den ondersteunde ingevulde formulier zal als basi$ voor de ui ticeer ing worden aangenomen. üp het verzoek wordt gunstig beschikt. 3n ken. ntren ipril Be overgelegde declaraties worden vastgesteld tot een y kgZ-Gr- totaal bedrag van f.38137.10. üe overgelegde ontverp-besluiten morden vastgesteld. adressant zal worden medegedeeld, dat deze aangelegen- V pj* heid zal worden bezien gelijktijdig met de verbreeding _A van de Burg.Br0the straat. op. O)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 254