tyïouir. BESLISSING vies Gnder- an de ehoo- 1 aan koning in een naar "benoe- j aris ngedaan kheid ur zit-L heef t- stuur- nbeta- rtse r sta na ur re- eenng Aanmerkingen Jiien bedrag van f.395.-- voor verbetering van de speel- ^JL-> plaats wordt beschikbaar toesteid, behoudens goedkeuring \)/- van de desbetreflende begrootingswijziging 1938. het College kan zich vereenigen met de benoeming van j.Lammertse tot commissaris0 Art.15 van de statuten wordt door het College in dien zin geïnterpreteerd dat aan het bestuurslid i.c. .J.Lammertse wegens tijdrooven de werkzaamheden een vergoeding van f.100.per jaar wordt toegekend. Op het verzoek om het bedrag van f.0,96 voortaan niet meer in te houden wordt afwijzend beschikt, aangezien te verwachten is, dat de rijkscon- tróxe der steunverleening zich zal verzetten tegen het niet in acht nemen van de inkomsten welke Lammertse geniet als huurophaler. ezwaar ropha- rijven ortaan g van Minis- acht n op hel r ceeleq .iting l op iirij venj tog zul- en Raad iren- ;-Baarn iten te in of ien wor-i i ver in tuin •k. Besloten wordt aan den Raad een afwijzend advies uit te brengen ten aanzien van de onder 1. genoemde aangelegen-* ik heid, terwijl ten aanzien van de punten 2 en 3 geen v voorstellen zullen worden öeaaan. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 264