Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 481 432 «..degelink, v./ee- aestr.31,Soest 483 4ö4 tt.V.Berkum en F, Cochius Sr. arTh..a. Bruin .Rot terdam uest.v. "Sonnestraajl" kmsterbam 485 P.van Aalst 436 G.Vermont,Soesterb str.32Soest beklagen zich over den toestand, waarir de Sparrenlaan verkeert. Be Bir.v.Gem. vier ken deelt mede, dat reeds maatregele zijn getroffen om genoemde laan, wat be treft de trottoirs, in goeden toestand te brengen. vraagt vergunningtot het plaatsen van een reclamebord vóór zijn winkelpand. Be Bir.v.Gem.werken en de Insp.v.Politi adviseeren afwijzend op dit verzoek te beschikken verzoekt aanvulling van de klinkerbedeij king van den uitweg der buitenplaats de Paltz. Be Bir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.22 April 1938, no.1328. verzoekt toestemming tot het houden eener openbare inzameling van gelden t/b der Bed.Ver.tot het oprichten van arbeidskolonies voor t.0.c.lijders, in Bederland, op 25 Juni a.s. Be Insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. doet toekomen een door de Bederl.Heide- maatscnappij samengestelde kaart van he' landgoed "Vredehof", op welke voorkomen diverse hoo^tecijfers en grondonderzoe- kingen op dat bezit. Verzocht wordt te willen berichten op welke wijze de wegen moeten worden aan gelegd. verzoekt demping van de sloot, gelegen tusschen de perceelen Soesterbergsche- straat 29-31 aan de zijde der Soester- bergschestraat. Be Bir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.21 April 1938, no.1235* Conf orm santen 1 zijn ge toirs, Gp gront den Insj adressai adressai: een bedi tref f ene stand g« Op het a Aan den College brengen werking worden a of reeds verleend ^aarne i Aan den lijk doo plan t.a werpen m lege wel den mede .aar es san spoedig waardoor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 265