/yj- V ie worden ^an aen heer üeurs zal worden medegedeeld, dat geen de werk- persoonlijke uitnoodigingen te dezer zake zullen wor- ^breedingï ben gedaan, doch dat een algemeene uitnoodigingdoor Ij middel van een publicatie in een plaatselijk blad, zal I worden aericht tot de daarvoor in aanmerking komende l? CcJcl^ V ivl) ■r omtrent April aldi door -stich- e kwartaal -ag te belast .'bevelen. geen esluit 99 tot ting van wo- Selang Jbge art. gezonden! 3.021 >men. •ja af- 1 de ter Achting is ten. 7 en 937 hting staat sgen benend 79 er de iren. nsp. n be- an fraai-! plaat--' is de I personen. Aldus wordt besloten. Aan den neer van den ham wordt eervol ontsla^ verleend 7 f cc^f onder dankbetuiging voor de in die functie aan de ge-hg' meente bewezen diensten. Van den inhoud van het schrijven wordt kennisgenomen. he gevraagde afschriften zullen t.z.t. worden toege- y j zonden. ue bescheiden zullen naar het ministerie worden door- ,e zond en. /t„ besloten wordt de ondernavige perceeien gronds niet te oJU. verhuren doch te bestemmen voor beoefening van diverse i,/,A takken van sport, het geven van zangconcoursen, natio- nale feesten enz. je gevoerue besprekingen zullen in een schrijven aan c^{u, liuyper worden vastgelegd. tj\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 270