BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen bestuur en het bevl. st ving dd. inzake Verl. nschrij- beze Armbesturen zullen wederom, worden aangeschreven j/ J) om tot verbetering der woningen over te 0aan. "H V DidhP. uid op- leente grondt n der ekings- ij m ren ge- eur sves- eringe an toe geno- .1 j.1.1 iorgeno-j- per- ihof- heer ;zoek j te iedege- .jn is ls la ;al moe-' -notaris} heer tt hij j in strod ig van ?e0. iagt de Legen- i gaan LSL i.-X 3"bb en Seth.de j inbare somer- ein op ont- Van een en ander wordt kennisgenomen. k Je gevraagde machtiging wordt verleend, V Op het verzoek wordt gunstig beschikt, onder voorwaar- \j> de dat de kosten van verplaatsing door de vereeniging worden voldaan en dat 'het getimmerte in goeden althan4 geen minderen dan den huidigen staat wordt terugont vangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 272