Iflb.cfU/ ia Ja Afdeeling Aanmerkingen BES L irlo©+ 1 van duur )rium ad- lardeih met mi ;and je. id en ilden t eit op 2 Ju+ irken sext in to i per- ian rd. e brengt an >m ha- ie t 9 A J i in- n ta ert .ik- 1 Apx ;rg b imhe- dex 1 j.1 Besloten wordt aan adressant te berichten, dat het 1/ cJjl. College de genoemae bezwaren niet kan deelen en dat v de weg naar hun oordeel in behoorlijken staat verkeert. 0/ jje toestemming wordt verleend, op de voorwaarden, genoemd in net scnrijven van den directeur van G-emeen-v tewerken van 25 April 19;>o, ho.. 1.^29 i a i - Besloten wordt aan adressant een brief te schrijven waarin het College hem in overweging geeft deze aan gelegenheid met den wethouder van openbare werken op diens spreekuur te bespreken. Op het verzoek worut gunstig beschikt fti* Op het verzoek wordt afwijzend bescniKt. IA J) -K' l Besloten wordt een goedgunstig advies uit te braigen, Jj op grond van het feit, dat het hier een inrichting v- van maatschappelijk verkeer betreft. Op het verzoen worut afwijzend beschikt. U Jf. V' hj A- Besloten wordt den minister op dezelfde wijze van ad-i vies te dienen als Oedeputeerde Otaten. I JllOU- 3 "V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 278