NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN193 A:.... jj«A»ci9 eQ H»J.GasilleW.ethpuue.x.s.. Cu ï'yp 1'v W Tegenwoordig de Heeren ,.jii UIg6.niS ..StQI Secretaris .4 ^nbuig» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m5.j?..4r. Uitgevoerd Afd. I Jj.Afd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 282