BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen llege .g van an het 1 berg. t Colle gehad ".Het ing, dat heel in nschen s veron- g door it de .en W. egroo- voorts zou zijn .en W. t "Ons moeten ng ook jn met lang" cht dat at den ig con- het bs- /oorts le heer aisves- zaamhe- worden c der ke dan verbe- Lang" verö ge- met leze za, >ersoneel *rd de >ben l met het het wo- .ngen gee iet be— Sinne- n ver- nschen n van gehou- een staat Goedgevonden wordt, dat de Voorzitter zal trachten deze aangelegenneid a.s. Maandag te bespreken met den heer Versluis, Alsdan zal de Voorzitter rin <fï/ «en den heer Versluis vragenAemtraftt de kwaotie of de Gomoontc dan nuae Belang11 voor da aanfrootagHjag dient oong te d wagon en voorts of de gemeente voor ui-rr ~S' het toezicht moet zorgdragen dan wel dat het toezicht t!ur van Gemeferfp" van dan opzichter van "Ons Belang" geaccepteerd wordt, werken heeft mede gedeeld, dat de aa besteding van ge meentewege moet ge schieden, daar het College van meeni is,dat "Ons Belang daarvoor moet zorg dragen, Doorhaling en toe voeging goedgekeur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 28