M*. ng van i en an- bing 'i beslui 3t reed. net be- /estigt den 3ns reoi 3uiten onsten 3rzoek sente-orr brouwe- 3lk de te ee- 3 ende r ver— BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ba uitvoerige bespreking wordt besloten den heer C.G.J.van lieijst met ingang van 1 Juni 19^0 van maand tot maand op arbeidscontract met een totaal proeftijd yfa van vier maanden, aan te wijzen als deurwaarder-amb tenaar ten kantore van den gemeente-ontvanger tegen een belooning berekend naar /.1040,= per jaar. Besloten wordt het schrijven aan den nirecteur van Q«j» cJU meentewerken te zenden om te dienen van bericht en raad 3 plaat den ',ijne ve: 3eft be- i met ue dubbele jssen- kadas- I- en acl- ïen van ier bouw ;n van i. 29 .ekt egevlaii uitvoe- gemeen- 3) boven 1 voor i decla- over r .besloten wordt het lichtpunt te dóen. aanbrengen. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal worden bericht, \üqj. dat hij zich in het vervolg dient te houden aan de ver- "j zoeken van het College en niet moet overgaan tot het geven van opdrachten als slechts terzake advies ge vraagd wordt, zooals in het onderhavige geval ge schied is. Bovenvermelde ontheffing wordt verleend. V Besloten wordt ditmaal met de verontschuldiging van den .uire teur van Gemeentewerken genoegen te nemen. Het College Kan zich vereenigen claraties over 19>b van ƒ.29,10 /•P>>50, en besluit dezen bg de te zenden. met bovenvermelde ae en over 19j>7 van gemeente Utrecht in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 296