I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 555 Bestuur boester- bergsche Harmonie te doesterberg vraagt ontheffing van de betreffende bepalingen der winkelsluitingswet ten behoeve van het houden van een bazar op Honderdag 29 en Vrijdag j>0 Septem ber a.s. tot des avonds 10 uur en op Zaterdag 1 october a.s. tot des a- vonds 11 uur in de groote zaal van Huis ten Halve. i)e Inspecteur van Politie brengt gun stig advies uit Je 554 ue voorzitter stelt voor de pensioensgrondslagen van de hieronder genoemds onderwijze res tegen de daarb.^ vermelde bedragen vast te stellen» J.den Besten o.l.school a/d Beetzlaan ing.1 üctober 19^7 ƒ.1970, 1dej.J.L.v.d.Broek o.l.sciiool a/d Beetzlaan ing.1 October 1957 ƒ.2402, I.Colijn openbare u.l.o.school ing. 1 October 1957 ƒ.2710, J.Ph.lioek o.l.school i/d kerkebuurt ing.1 üctober 1957 ƒ.2545, J.lioepman openbare u.l.o.school ing. 1 üctober 1957 «2299,= J.R.van 't Hof o.l.school i/d kerke- buurt ing.1 Aug.1957 ƒ.1771,= idem ing.1 Sept.19p7 1928,= idem ing.1 Oct. 1957 ƒ.2012, E.Hofstee o.l.sciiool a/d Beetzlaan ing.1 October 1957 ƒ.2251, idem ing.1 Dec. 1957 2510,= Mevr.J.de Ruiter-Kraaikamp o.l.sciiool i/d kerkebuurt ing.1 Oct.1957 1970,= J.v.d.V/al openbare u.l.o.school ing. 1 October 19g7 /«5556,= Mevr.C. J. v.»el-j-van Beemen o.l.sciiool i a/d Be :tzlaan ing.1 Oct.1957 1595»=- Aid v 555 J.P.Hoehof 'wiek- slooterweg 105, doest vraagt ontheffing van het bepaalde in i art.9 der Bouwverordening ten behoeve van de uitbreiding van zijn woonnuis gelegen aan den ioks loot e rwegop perceel sectie G.110.5694. ue -Directeur van Gemeentewerken brengt! afwijzend advies uit. Op he stig van 2 556 Hoofd o.l.school zerkebuurt geeft in overweging, nu ue heer K.R. Groot door den gemeentegeneesheer niet is goedgekeurd, sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres op te toe pen Boven1 den 1 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 297