r- 1 i JU. cM V jrV. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen f enae st ten bazar ptem- en op van t gun- gen wgze- iragen tzlaan 2402,= lg. zurt ing. sr^e- ian school .1970,= ing. school i59p,=. Ldo in i shoeve luis op brengt l.R. r niet or de e toe- Je ontheffing wordt verleend V f} Aldus wordt besloten. op het verzoek wordt afwijzend beschikt, overeenkom- re stig het advies van den Directeut van Gemeentewerken! van 2 Mei 19pÖ, no.l/jN [V* Bovenvermelde oproeping heeft inmiddels plaats gevon den V" 5UlX(f- cd I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 298