1 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS C_^Vwrt- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN4 Januari193....8 .•^.»rfi>*d.e....3x.uij.r.....eji..iA^.«I*.uta.sille..t.'aje.tiao.ud.ers^ t/m 11 Afd. I....4Afd. IIAfd. IIIAfd. IV Tegenwoordig de Heeren r aex. ter.. Secretaris .-..*.9 Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 2