Vu. ip/v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van nouw- en Woningtoezicht no. 57, wordt besloten de aanvrage no.1/1470 in te wil ligen. Met algemeens stemmen wordt W.i1 .hührmann ingaande 1 Juni a.s. op arbeidscontract aangenomen tot ambte naar gemeente-eigendommen tegen een belooning van y"-125,= per maand, onder de voorwaarde dat hij zich/ te boest zal moeten vestigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 302