NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN D.A»deBmiinen H»J«CHagilleWethouders. 576. TypTvd»V 193 Tegenwoordig de Heeren ...M?..* .W.* ,?.9 r.jS]^£S.9.!9.QöS.t.§.I Secretaris V.5 Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoer Afd. IAfd. II I Afd. III'7.aAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 304