BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verkzaam- /ersluis iden. tct op aan- en in ove> elang" en heer gevolgd, en gege- elang" en dat dient bij «Ons ten voor Versluis nte in voor de teur of or den van "Ons .derdaad bedoeling gemeente 'an gemeen- 'end, bet- 1 door den door de 5elang" van Ier ver kan uit- ien Direct mte geen 51 toe- daarvoor brief van ïzake ver4 1 ic "Ons Be- Lijkt, dat ag zal moe- Lent dan te worden, og op, dat beeft be- laatste besproken, tek niet vlak vóórn L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 30