NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANl?.193 a».e.tii.o..ucL.e.r. Afd. Tegenwoordig de Heeren loQQ-burgeïa.e!&S.:t#.er Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 310