rfu. fceo fok', 3 BESLISSING Afdeeling j en N nmerxiingen Het college Kan geen vrijheid vinden zijn komst hiervoor te verleenen. tusschen- l? JU. V hvv. besloten wordt, dij ae van de "brandweersirene wordt oesloten, als ae begrooting 1933, "tot "bestelling jl begxoa.ting 1939» a-e verplaatsing onder at dogen te zien. vooras post niet is uitgesloten bij de. <JJ' ren jassen over te baau. levens worat oesloten machti-j ging te verleenen tot het aanschaffen van orandweer- ..iaterieel tot een bearafa van f.140. —et belangstelling neeft net coliege van net schrijven met bijladen kennis^enomen. te inhoud hiervan zal aan 1 den raad en den technisch ambtenaar van het gasbedrijf worden medegedeeld. Hesloten wordt dit bedrag te bepalen op f.150.-- etmaal, alzoo in totaal 9 0: f.150.-- is f.1350.' notulen verg.2ó April 193Ó/ per öjfoi.fi**- ■(zie fó/q'6± Je verordening zal aan den raad ter vaststelling wor- Tf* den aan, anoden. —ede naar aanleiding van het rapport van het "Centraal Archief" wordt afwijzend op net verzoeic oescniKt, aan gezien de urgentie tot het houden van een openbare in zameling voor deze instelling niet is geoleüen. Vcütfl Ciö AOhhnn i ri n» 1 n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 312