BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen oeKen. ■taats- waren aren d« Bpre zelfde er noö en Raad, geuit, r tegen iaueel bezoe- n en geschil an Bur- ,n zal elegen- iger vai af - het ing door nid lectri- rech- cnt en ,1 om de ;n met ide zoo- t omtrent van dit rzoek oi noodige Be vergadering vereeni^t zich volledig ount van den Voorzitter. iet net stand- Aan de Jirectie van de P. U .H. zal ;orden verzocht tot deze proef te willen medewerken. jelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dc 17 ^ei 1^3° 110.wordt besloten de aanvrage no. 1/1475 i*1 te willigen. U Jj u> 3 i•2«

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 316