NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 d VAN B.A.da "Ryiiijn, iftthnwdar Tegenwoordig de Heeren -kP.dQ."dX" Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. 14 Afd. IV Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 318