BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ne- en cht, een evering ansciaap- er van rekening e techni- andweer- vering i jbehoo- f irma taal en d V 8 Edel TT JJ. van gaderinto e ver van de Bij de ..doornen gebruik t en dat v, orden tate erd, waardoor cht daar na wordt eacht ente veei boven- kosteloo an een a.s. doo| n schaak- Aldus wordt besloten. Vetiiouder de Bruijn zal zich. in verbinding snellen met aen directeur van leggen van de jont. Gemeentewerken omtrent iiet vast - lot beschikbaar stelling wordt besloten. van een bronzen medaille Jj 1/ Jj'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 322