NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANin. e i 193 a. Tegenwoordig de Heeren -e Xo.C.Q.rr.D.UX^.eüie.Q.S.teZ" ...ü.«.ik.«.d.e...ar.uijji4.....5»a-'Cii.ouadr-. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers6.-03t/m62.Q Uitgevoerd J Afd. 14Afd. IIAfd. IIIf fJ.Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 324