f y- V' H BESLISSING Afdeelinq I A I Aanmerking? en No. Het verlof A voor de voorlocnlitelt en aangebouwde zaal [9 van net oerceel j-iieuwfcruat 37 v,ordt verleend. i H i'l :..et Het verlengen van gedebuteerde Staten aal rekening orden Oeuouden. Jcüe toeeegging alsno0 aan dat üollewe te doen. Besloten 'wordt het dossier in handèn te stellen van de [J> commissie voor de Straf ver ordeningen met verzoeK te illen overwegen of ae circulaire van den minister van Binnenlandscne nancii i^n Ie uede^jut eerde Staten vol doende aanleiding is om de oouv. ver ordening, voor deze gemeente te wijzigen. Beslopen aordo in de toekomso niervuor geen vergunning syX meer te verleenen. Vl4"3 i Het schrijven wordt voor nennis^sviqg aangenomen. fyf£X/4~. Het scixrijven met bijlade wordt voor kennisgeving aan- luoaen. -:et college xan zien hiermede vereenigen. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 326