Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 017 Dir .2 eindwerken o 16 Broeaerschap van Ontvang ers 619 Ó2G I.l-'.C.v.Beers, te iiuis ter Heide Jir.heu.werken [brengt rapport uit inzake geconstateerde aansluitingen op het hoofdriool in de Vredehofstraat verzoekt den Ontvanger af te vaardigen naar hare algemeene vergadering op 3 jJuni 1 3Ö vraagt ontheffing van het "bepaalde in artikel 23» 4e lid der Bouwverordening t/b van den bouw van een dubbel woonhuis aan de Julianalaan. ue nirv.Oein. werken brengt gunstig advies uit. biedt ter behandeling aan eenige Ken om bouwvergunning, vergezeld noodige teekeningen en adviezen. verzoe- van de .„I"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 329