NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN12.....Januari «uaaudeapa-, Afd. IV; Tegenwoordig de Heeren Secretaris £.*..A*isr.Qi0.£.* Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secre Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I4 Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 32