A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.7... lei193.3. J-.AMe Bruijn en n.o.üasllle,WeMiouoeis Secretaris d V JL)Qtenbai|£ Afwezig.lr.j/..A'.J..r. Visser,.... 3&.z&emG&&$..e.x. 6.21 Jhi/ Afd. 14Afd- 11 Afd. III: 4.^1 Afd. IV: JJ... TypTvdW Tegenwoordig de Heeren Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 332