1 r V hA(?- BESLISSING Afdeeling Aanmgpkjpggp en No. Wordt besloten conform het voorstel van den Wethouder. e U - S 9 J ;ii9ji - ie.iW2-'-Q an nev jjjjis: aa ijijT i 1 O/ niJo. d Je twee brieven worden voor kennisgeving aangenomen. De declaraties worden goedgekeurd tot een bedrag van *£A;£X^J~- f2846 f Besloten wordt deze subsidie-aanvrage te behandelen teaA. bij de begrooting yfo Sö-Jr Besloten wordt te berichten, dat een regeling getrof- iP Ju, fan is, dat slechts toestemming tot het verbranden van, vuil zal worden verleend, nadat uoor de politie een SlJ. onderzoek is ingesteld naar de plaats, waar dit zal geschieden en de hoeveelheid. Het verlof A. voor de beneden voorlocaliteit van per ceel Vredehofstraat Ja wordt verleend. V* cA V s ifi j y uu -.1 >Jr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 334