NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5toni193 lif.A.f.de.. en li. J .G.asilleV/etho.adeis awi3 Mr.W.A.J»Visser,Baxgemeester Bevat volgnummers 644t/ m.6.7.Q.T. Uitgevoerd Afd. 1 Afd. II Afd. III TypTVdW Tegenwoordig de Heeren Secretaris Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 1 Q_ -ui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 344