ZA' Wc*# iv Hn .ouden der in- eeni- ige seert erzoek, genoemd Juni Algemee- reeni- wegens ad daan en ke po- gewend teerend 3n van Bouw- i bouw sectie de 1 brengt ad14 rding >edkeu- rerzoek m de i. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, op grond van de motieven vermeld in het advies van den inspe^ teur van politie van 1 Juni 19^8, La L.no. 1785/4. Besloten wordt aan het bestuur mede te deelen, dat het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na ontvangs van het desbetreffende schrijven moet worden voldaan en dat, mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, ah ders tot voor de vereeniging minder aangename hande lingen zou moeten worden overgegaan. Kennisgenomen. Tot uitbetaling van het wachtgeld over Mei 19^8 kan worden overgegaan. Op het verzoek artikel der schikt om ontheffing van het bepaalde in bouwverordening wordt afwijzend be- Besloten wordt de rekening er verantwoording over het dienstjaar 1957 in handen te stellen van het ve rificatiebureau van de Vereeniging van lied er land sch/ Gemeenten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 55, wordt besloten de aanvrage no. 1/1468 aan te houden T cl S 311 r/lf/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 354