NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN7J u n i193 8 Tegenwoordig de Heeren JGaeillelocQrburgemee ster. u.A.ae 3ruijn. Secretaris JGABatS&Durg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 6.71.t/m680 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: Afd. IV: De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 356