num- Afzender of voorstelier mer Datum Korte inhou 42 i>ir .Gein.«erken 43 44 45 Woningst.^Ons - 1 ang ne- Amersfoort Liir .Gen. w erken. >ir. Gen. w erken dient een l8-tal declaraties in tot ee; bedrag van f.48.34, wegens door hem bi; voorschot "betaalde uitgaven ten "behoed dezer gemeente. maakt inverband met het plaats gehad hebbende onderhoud met burg.en wethou ders op 24 december j.1. een aantal op merkingen betreffende het bestek en de voorwaarden voor de verbetering van de woningen der Stichting te Soesterberg alsmede ten aanzien van het te houder.; toezicht bij de uitvoering der werkzaam! heden en het onderhoud der erfafschei dingen na het gereedkomen der werkzaam heden. adviseert aan H. I .Bos bergweg 110a, te •Seist, toe te staan, de op de perceelei sectie A no.1366 ged. en 2184 oed. ge-l legen aan den koorderweg, te bouwen woonhuizen te plaatsen op 3-945 de zijscheiding. biedt ter behandeling aan eenige ver^o ken om bouwvergunning, vergezeld van noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 35