NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN10 Juni 1930 Tegenwoordig de Heeren ii.mija. eii ii. J üas.iXla.,ke.t.ko..u.(ï.ez.s., Secretaris P.-C.Gzoot. X. S AfwezigW..«A...J....Y.ls.s.ex,Burgems aster. .G.» A Batenburg, Secretaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers.601.t/m.7.Q.2.« Uitgevoerd Afd. 14Afd. IIAfd. IIIMAfd. IV TypT* v.bVu'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 362