Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 692 Be Voorzitter stelt voor, eenige strooken gronds in eigendom te aanvaarden, ten behoe ve van de verbreeding van de -burg. Grothestraat 693 Birecteur van Ge meentewerken. doet teekeningen toekomen van de ter reinen A en B, gelegen resp. aan van Lijndenlaan en het verlengde van de Middenlaan, van welke prijsopgave is gevraagd door J.B.van Bennekom te Rot terdam. Be Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert het terrein A. te koop aan te bieden voor ƒ.2,per M2 en voor het terrein B. den prijs te bepalen als volgt; .1per M2 voor het voorterrein 1G0 M. breed en 80 M. diep) en ƒ.0,40 per M2 voor het achtergelegen terrein. Het terrein B. ware te verkoopen tot ongeveer aan de grens van het natuurreservaat; het zou daarbij aanbeveling verdienen, om die achtergrens tevoren op het terrein op te nemen. 694 J.Willemsenkerk pad Z.Z. 1Soest vraagt ontheffing van het verbod tot het berijden van de korte kerkstraat met motorrijtuigen. Be Inspecteur van lolitie brengt gun stig advies uit. 695 Gedeputeerde Sta ten. besluiten hun beslissing op het raads besluit van 22 februari 195^, strek kende tot verzekering van gemeente gelden, tot en met 7 Augustus 19pÖ te verdagen. 696 Birecteur van Ge meentewerken zendt een rapport inzake de ingekomen prijsopgaven voor het verwijderen, ver nieuwen enz. van de terreinafschei dingen langs de Burg.Grothestraat (gedeelte hieuwerhoek - Emmalaan). hieruit blijkt, dat de laagste prijs opgave is verstrekt door C.J.van Heng- stum, Middelwijkstraat 1, alhier, n.1. voor een bedrag van ƒ.552,15» 697 Birecteur van Ge meentewerken. vraagt machtiging tot aankoop van 2 stuks beton-rekenlinialen voor de som van ƒ.11,75 per stuk bij de fir ma J.Ahrend en Loon te Amsterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 367