3 t— nstelling teekenaar bij iddelwi„k- ffing te ver- n artikel 13 iehoeve van it achter zijn erf af schei- l eenxge ver- vergezeld in en advie- 1 aparte ver exploitatie t vervoer van ioest naar BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den Raad zal worden voorgesteld het adres voor ^kennisgeving aan te nemen, aangezien betrokkene in middels bij de gemeente geplaatst is. Besloten wordt bedoelde ontheffing te verleenen. Gelet op het advies van üouw- en Woningtoezicht nos 67, oö, 69 en 70, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1478, 1/1479 en 2/470 in te willigen. Bouwaanvra- ge no.1/1480 wordt geweigerd. Besloten wordt den Inspecteur van Politie te verzoe xen te vorderen, dat door Tak een aanvraag ter beko ping van de door hem bedoelde vergunning, bij B.en W- wordt ingezonden. 1/ het Ooilege spreking van jmheden, ver-' l van de wo rg "Ons Be- erbij komt srkstelling nede de vraa£ etaling kan eeden termijn Omtrent deze bespreking wordt een afzonderlijk ver slag opgemaakt, hetwelk als bijlage aan deze notulen .wordt gehecht. V1 VcJti V n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 370